Skip to content Skip to footer

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies wskazuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies w ramach niniejszej strony.

Cookies

Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu usprawnienia jej funkcjonowania, w tym dla celów statystycznych, ułatwienia Państwu poruszania się po stronie, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, ulepszania naszych usług i dopasowywania ich do potrzeb użytkowników oraz w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług.

Pliki te są pożyteczne, bowiem dzięki nim zapamiętywane są Państwa indywidualne ustawienia. My z kolei wiemy, jak wielu użytkowników zagląda na naszą stronę internetową i co wzbudza Państwa zainteresowanie. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

W plikach cookies zostają zapisane między innymi:

  • adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie,
  • dane na temat systemu operacyjnego komputera, z którego Państwo korzystają,
  • dane dotyczące przeglądarki, z której Państwo korzystają,
  • strony internetowe, które Państwo odwiedzają oraz informacje na temat tego, jak ile spędzają Państwo na nich czasu.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie plików cookies, mają Państwo możliwość wyłączenia tych plików w ustawieniach przeglądarki.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych. W tym celu używane są ww. pliki cookies, których zawartość jest przekazywana Google. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie plików cookies, mają Państwo możliwość wyłączenia tych plików w ustawieniach przeglądarki.

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa korzysta z Facebook Pixel, dzięki czemu mamy możliwość kierować do Państwa reklamy na portalu Facebook. Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel są anonimowe, co oznacza, że nie mamy możliwości zidentyfikowania Państwa. Z poziomu osobistego konta na Facebooku mogą Państwo zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Dane osobowe

Z uwagi na fakt, że mogą Państwo przekazać Xaltum dane osobowe za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie bądź w inny sposób, jak również, że Xaltum może dysponować Państwa danymi w związku z wykonywaniem umów, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara spółka komandytowa, ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań, tel. 61 222 54 46, e-mail: biuro@xaltum.pl 

Wypełnienie formularza kontaktowego, wysłanie wiadomości e-mail jest równoznaczne z Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz nawiązania z Państwem kontaktu.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celach:

  • wykonania zawartej umowy, w tym także w celach rozliczeniowych, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • marketingowych, jeżeli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • analizy sprawy i udzielenia odpowiedzi, jeżeli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią (np. w celu prowadzenia działań analitycznych), a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne dla wykonania zawartej umowy. W zakresie przetwarzania danych, na które wyrazili Państwo zgodę, mają Państwo prawo w każdym czasie wycofać tę zgodę, za pośrednictwem strony www.xaltum.pl bądź wysyłając stosowne oświadczenie o cofnięciu zgody na ww. adres XALTUM.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych dla celów marketingowych i innych, na które wyrazili Państwo zgodę będzie wykonywane w okresie działalności XALTUM, chyba że wcześniej wycofają Państwo wyrażoną uprzednio zgodę. Przetwarzanie danych dla celów analizy sprawy odbywać się będzie w okresie analizy sprawy. Dane te w tym przypadku zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie, chyba że zawrą Państwo z XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara spółka komandytowa umowę o dochodzenie roszczeń, co będzie oznaczać, że dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie zawartej umowy.

Odbiorcą danych może być ubezpieczyciel bądź inny podmiot zobowiązany do naprawienia szkody, a także placówki medyczne, bank. Państwa dane mogą być także udostępnione osobom przez nas upoważnionym, czyli m.in. naszym pracownikom (w celach wykonania umowy) oraz podmiotom z nami współpracującym, tj. biuru rachunkowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe, rzeczoznawcom, a także ewentualnemu podwykonawcy.

Mają Państwo prawo żądania od administratora danych dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (czyli gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) bądź na potrzeby marketingu bezpośredniego (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w tym celu).

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Podane przez Państwa dane podlegają profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty. 

Polityka Prywatności może podlegać zmianom

Skontaktuj się z nami